Etkinlik Kodu

ACCS-101
Etkinlik Adı

Microsoft Access Eğitimi - Temel Seviye
Etkinlik Süresi

23:51 - 00:00
Etkinlik Tarihi

20 Ağustos - -
Etkinlik Yeri

Bostancı

Ön Koşul


Bu eğitime katılım sağlamak için temel bilgisayar kullanıcısı olmak yeterlidir. 

Etkinlik Hedefi


Bu eğitimin hedefi, katılımcıların Microsoft Access uygulmasını daha etkin şekilde kullanmaları, iş gereksinimlerini verimli ve daha kısa süreler içerisinde tamamlamaları ve üretken olmalarını sağlamaktır.

Etkinlik İçeriği


Access’e Genel Bakış

·         İlişkisel Veritabanları

·         Access Ortamı

·         Veritabanı Ortamı

·         Access Tablolarına Göz Atmak

Veri Yönetimi

·         Access Formlarına Göz Atmak

·         Kayıt Eklemek ve Silmek

·         Kayıtları Sıralamak

·         Kayıt Kümelerini Görüntülemek

·         Kayıtları Güncellemek

·         Raporlama

Veritabanı Oluşturma

·         Boş bir Veritabanı Yaratmak

·         Tablo Sihirbazını Kullanarak Tablo Yaratmak

·         Tasarım Görünümünde Tablo Yaratmak

·         Alan Özelliklerini Kullanarak Veri Girişini Sınırlandırmak

·         Biçim ve Alan Boyutlarını Değiştirmek

·         Giriş Maskesini Kullanmak

·         Arama Alanları Yaratmak

·         Birincil Anahtarları Belirlemek

·         Tablolar Arasında İlişki Kurmak

·         Alt Veri Sayfaları ile Çalışmak

Veritabanı Sorgulama

·         Seçme Sorgularını Kullanmak

·         Sorguya Kriter Eklemek

·         Sorguya Hesaplanmış Alan Eklemek

·         Sorguda Verileri Gruplamak

·         Kayıt Grupları Üzerinde Hesaplama Yapmak

Form Tasarımı

·         Form Tasarım İlkeleri

·         Otomatik Formlar Yaratmak

·         Form Sihirbazını Kullanarak Formlar Yaratmak

·         Tasarım Görünümünde Formlar Yaratmak

·         Formlara Denetim Araçları Eklemek

·         Alt Formları Kullanmak

Rapor Yaratma

·         Otomatik Rapor Yaratmak

·         Rapor Sihirbazını Kullanarak Rapor Yaratmak

·         Tasarım Görünümünde Rapor Yaratmak

·         Rapora Hesaplanmış Alanlar Eklemek

·         Rapordaki Kontrollerin Biçim Özelliklerini Değiştirmek

·         Raporu Otomatik Biçimlendirmek

·         Raporun Yazdırma Ayarlarını Düzenlemek