Etkinlik Kodu

EXLVBA-101
Etkinlik Adı

Microsoft Excel VBA (Makro) Eğitimi
Etkinlik Süresi

2 Gün 09:30 - 17:30
Etkinlik Tarihi

29 Mayıs - 30 Mayıs 2017
Etkinlik Yeri

Bostancı

Ön Koşul


Bu eğitime katılım sağlamak için Excel ileri kullanıcısı olmak yeterlidir. 

Etkinlik Hedefi


Bu eğitimin hedefi, katılımcıların Microsoft Excel VBA ( Makro ) uygulmasını daha etkin şekilde kullanmaları, iş gereksinimlerini verimli ve daha kısa süreler içerisinde tamamlamaları ve üretken olmalarını sağlamaktır.

Etkinlik İçeriği


Makrolara Genel Bakış

·         Makrolar Hakkında Genel Bilgi

·         Makro Çeşitleri

·         Makroları Kaydetmek

·         Makro Seçeneklerini Değiştirmek

·         Makroları Çalıştırmak

·         Makroları Nesnelere Bağlamak

·         Makroları Düzenlemek

·         Makrolarda Güvenlik

·         Sayısal İmzalar Oluşturmak ve Yayımlamak

·         Makroları Silmek

·         Makro Kodlarına Genel Bakış

Visual Basic for Applications (VBA) Penceresini Tanıma

·         Araç Çubukları (Debug, Edit, Standart, User Form)

·         Kod Penceresi

·         Properties Penceresi

·         Project Explorer Penceresi

·         Module, User Form, Class Tanımları

·         Procedure Tanımları

Operatörler

·         Aritmetiksel Operatörler

·         ^, *, /, \, +, -, &, Mod Operatörleri

·         Karşılaştırma Operatörleri

·         =,<>,<,>,<=,>=,Like,Is Operatörleri

·         Mantıksal Operatörler

·         Not, And, Or, Xor, Eqv, Imp Operatörleri

Prosedürleri Tanıma

·         Sub Tipi Prosedürler Nedir

·         Function Tipi Prosedürler Nedir

VBA Programlama Yapıları

·         Değişkenler ve Değişken Tipleri

·         Değişkenlerin Tanım Aralığı

·         Sabitler

·         Koşul Yapıları

·         IF... Then... Else

·         Select Case... End Select

·         Tek Boyutlu ve İki Boyutlu Diziler

·         Döngü Çeşitleri

·         For... Next

·         For Each... Next

·         Do Until... Loop

·         Do While... Loop

·         Goto Deyimi

 

Excel ile Programlamaya Giriş

·         Nesne Nedir

·         Özellik, Metot ve Olay Nedir

·         Hücre Seçmek

·         Satır Seçmek

·         Sütun Seçmek

·         Seçili Hücrelere Ait Satırları Seçmek

·         Seçili Hücrelere Ait Sütunları Seçmek

·         Aktif Hücrenin Etrafındaki Dolu Hücreleri Seçmek

·         Seçili Olan Hücrelerin Sayısını Öğrenmek

·         Seçimin Satır ve Sütun Sayısını Bulmak

·         Seçili Alan Sayısını Bulmak

·         Hücreye Formül Yazdırmak

·         Hücreye Değer Atamak

·         Seçili Hücreye Değer Atamak

·         Hücre İçini Otomatik Olarak Doldurmak

·         Hücreye Rasgele Değer Atamak

·         Kaynak Hücreleri Referans Alarak Hedef Hücrelerini Doldurmak

·         Hücre ve Yazı Tipinin Özelliklerini Değiştirmek

Hata Denetimi

·         Hata Kontrol Deyimleri

·         Hata Kodları ve Açıklamalar

Fonksiyonlar

·         Fonksiyon Oluşturmak

·         Fonksiyon Tipi Prosedürlere Parametreler Atamak

·         Kişisel Amaca Yönelik Fonksiyon Oluşturmak

·         Fonksiyonları Excel İçinde Kullanmak

User Form ve Özellikleri

·         Yeni User Form Oluşturmak

·         Form Özellikleri (Properties)

·         Form Olayları (Events)

·         Formlara Kontroller Eklemek

·         Kontrol Özellikleri(Properties)

·         Kontrol Olayları (Events)

VBA Örnek Uygulamaları

·         Sayfalar Arasında Tabloları Kopyalamak

·         Koşullu Biçimlendirme

·         Sıralama

·         Alt Toplam Oluşturmak

·         Grafikler Oluşturmak

·         Özet Tablo Oluşturmak

·         Veri Giriş ve Sorgulama Formu Oluşturmak

Excel – Access İlişkisi

·         ActiveX Data Objects (ADO) Nedir?

·         ADO Nesneleri

·         Connection Nesnesi

·         Recordset Nesnesi

·         SQL Sorgulama Dili

·         Access Üzerindeki Verileri Excel’e Aktarmak