Etkinlik Kodu

55004A
Etkinlik Adı

Installing and Configuring System Center 2012 Operations Manager
Etkinlik Süresi

5 Gün 09:30 - 17:30
Etkinlik Tarihi

8 Mayıs - 12 Mayıs 2017
Etkinlik Yeri

Bostancı

Ön Koşul


Katılımcıların temel anlamda PC yazılımları, işletim sistemi mantığı, windows uygulamaları ve loglama yapıları, windows server işletim sistemi ve temel active konularını bilmeleri eğitimi daha verimli geçirmesini sağlayacaktır.

Etkinlik Hedefi


Bu eğitim sonunda katılımcılarımızın Operations Manager 2012 yüklenmesi global config ve yönetim ayarları, kaynak havuzları ve yüksek erişilebilirlik özellikleri, konsol kullanımı, web konsol kullanımı, otomatik veya elle agent yükleme, Import ve export management packs, Configure Rules, Events, Monitors and Tasks, Configure Reporting and create reports, Monitor workstations and servers using Agentless Monitoring and Agentless Exception Monitoring, Configure and manage Audit Collection Services, Create Synthetic Transactions, Create Distributed Applications, Multi-home an agent, Configure a Gateway server for monitoring untrusted environments, Configure communication between management groups, Migrate from Operations Manager 2007 to 2012 Operations Manager konularında bilgi sahibi olabilecektir.

Etkinlik İçeriği


Module 1: Overview of System Center 2012 Operations Manager

Operations Manager Introduction and Basic Concepts

What’s New in 2012 Operations Manager

System Requirements

Module 2: Installing the 2012 Operations Manager Infrastructure

Active Directory Integration

SQL Server Configuration

Security Considerations

Operations Manager Deployment Scenarios

Installing Operations Manager 2012

Module 3: Navigating Operations Manager

Operations Manager Console Overview

Customizing the Operations Manager Console

Securing the Operations Manager Console

Operations Manager Web Console Overview

Module 4: Global Management Group Settings and Notifications

Connected Management Groups and Management Services

Configuring Global Management Group Settings

Overriding Global Management Group Settings

Creating Notifications

Module 5: Installing and Configuring Agents

Agent Installation Prerequisites

Agent Installation Methods

Managing Agent Settings

Module 6: Management Packs

Management Pack Overview

Pre-Installed Management Packs

Importing and Exporting Management Packs

Management Pack Authoring

Module 7: Operations Manager Monitoring

Monitoring Overview

Types of Monitors

Network Monitoring

Module 8: Monitoring without Agents

Agentless Monitoring

Agentless Exception Monitoring

Module 9: Operations Manager Reporting

Installing SQL Reporting Services

Installing Operations Manager Reporting

Creating, Viewing and Customizing Reports

Module 10: Operations Manager Audit Collection Services

Overview of ACS

Installing and Configuring ACS

Forwarders and Collectors

ACS on non-Windows Systems (Unix/Linux)

Module 11: Synthetic Transactions

Synthetic Transactions Overview

Creating Synthetic Transactions

Module 12: Distributed Applications

Distributed Applications Overview

Design and Creation of Distributed Applications

Module 13: Monitoring Complex Environments

Management Groups and Multihomed Agents

Gateway Servers and Untrusted Environments

Module 14: Backup and Disaster Recovery

Backup Overview and Planning

Configuring and Performing Backups

Recovery Planning