Etkinlik Kodu

FT-020A
Etkinlik Adı

SQL Server 2014 Programlama Eğitimi
Etkinlik Süresi

2 GÜN 09:30 - 17:30
Etkinlik Tarihi

2 Nisan - 3 Nisan 2016
Etkinlik Yeri

Bostancı

Ön Koşul


Bu eğitime katılmak için temel düzeyde T-SQL konusunda bilgi sahibi olmanız eğitimi daha verimli geçirmenizi sağlayacaktır.

Etkinlik Hedefi


Bu eğitim tamamlandığında, Microsoft SQL Server 2014 veritabanı ile çalışan sistemlerde Transact-SQL kodlari ile SQL Server araçları kullanılarak programlama, sorgulama, stored procedure kullanımı, fonksiyon yazımı, trigger uygulamalarının yanında, SQL Server ile XML sorgulamalar ve SQL’de indeksleme mimarileri konularında bilgi ve birikimleri elde edeceksiniz. Tamamen uygulamalı olarak gerçek hayattan senaryolarla gerçekleştirilecek bu eğitimde SQL Server 2014 Veritabanı Programcıları için gerekli içeriği almış olacaksınız. Eğitimde aynı zamanda SQL Programlama tarafındaki best practice yani en iyi programlama önerilerinden de örneklemeler verilecektir.

Etkinlik İçeriği


Bölüm 1: Veritabanları ve Veritabanı Dosyaları İle Çalışmak

SQL Server T-SQL Sorgulama Araçları İle Çalışmak

Veritabanları İle Çalışmak

DosyaGrupları İle Çalışmak

Database Snapshot Kullanımı

Bölüm 2: Veri Tipleri ve Tablolarla Çalışmak

Veri Tipleri ve Veri Tipleri Oluşturmak

SQL 2014 İle Gelen Veri Tipleri

Kullanıcı- Tanımlı Veri Tipleri

Tablolarla Çalışmak

Schema Nesneleri

Tablolarda Partitionlama İşlemleri

Bölüm 3: Transact-SQL Uygulamaları

SQL sorguları ve Tüm Yönleriyle Select Deyimi

İç İçe Sorgularla Çalışmak

Where, Group By, Order By, Having Kullanımı

Like Deyimi

Count, Sum, Min,  Max, Avg Uygulamaları

Tüm Yönleriyle Insert, Update, Delete Uygulamaları

SQL’de Değişken Kullanımı

Temporary table kullanımı

Bölüm 4: SQL’de Tablo Birleştirmeleri (SQL Joins)

Inner Join

Outer Join

Cross Join

Union

Bölüm 5: View Nesneleri İle Çalışmak

View’lara Giriş

View’larla Çalışmak

View Kullanarak Performans Optimizasyonu

SQL Server raporlarını Microsoft Excel ortamından sorgulamak

Bölüm 6: SQL Toplu İşlem Scriptleri

SQLCMD ve OSQL ile sorgulama

SQL scriptleri ile çalışmak

Bölüm 7: Stored Procedure’lerle Çalışmak

Stored Procedure Uygulamaları

Parametrik Stored Procedure Uygulamaları

Execution Plan’larla Çalışmak

SQL Server’da Hata Yakalamak

Bölüm 8: Constraint ve Trigger’larla Veri Bütünlüğü

Veri Bütünlüğüne Giriş

Constraint Uygulamaları

Trigger Uygulamaları

Bölüm 9: Fonksiyonlarla Çalışmak

Fonksiyonların Oluşturulması ve Yönetimi

Fonksiyonlarla Çalışmak

Çalışma İçeriğinin Kontrolü

Bölüm 10: Transaction ve Lock Yönetimi

Transaction ve Lock Giriş

Transaction Yönetimi

SQL Server Locking Mimarisi

Lock Yönetimi

Bölüm 11: Indeks’lerle Çalışmak

İndekslerin Planlanması

İndekslerin Oluşturulması

İndekslerin Optimizasyonu

Bölüm 12: XML Kullanımı

XML Veri Tipi Kullanımı

FOR XML İle Veri Sorgulama

OPENXML Kullanımı

Xquery Kullanımı