Etkinlik Kodu

FT-012A
Etkinlik Adı

Windows PowerShell ile Scripting ve Otomasyon Uygulamaları Eğitimi
Etkinlik Süresi

2 Gün 09:30 - 17:30
Etkinlik Tarihi

4 Şubat - 5 Şubat 2017
Etkinlik Yeri

Bostancı

Ön Koşul


Bu eğitime katılmak için temel düzeyde powershell konusunda bilgi sahibi olmanız eğitimi daha verimli geçirmenizi sağlayacaktır.

Etkinlik Hedefi


Bu eğitimde Powershell scripting dilini kullanarak Windows tabanlı sunucu sistemlerinin yönetimi ve yönetimsel faaliyetlerin otomasyona bağlanması konusunda uzmanlaşacaksınız. Windows PowerShell’in çalışma mantığı, Windows PowerShell’in interaktif ve komut satırından kullanımı, günlük faaliyetler için çekirdek powershell komutlarını, powershell çıktılarının formatlanmasını, Windows PowerShell içerisinde VMI(Windows Management Instrumentation) kullanımını, Active Directory nesnelerinin powershell komutları ile yönetilmesini, powershell ile toplu işlem dosyası oluşturma ve çalıştırma adımlarını, powershell ile arkaplanda çalışan iş tanımlamalarını (background job), uzaktan yönetim fonksiyonalitesini, windows powershell ile scripting konusunda uzmanlaşmayı, windows powershell ile yapısal programlama alanında ileri seviye teknikleri, Windows Server 2008 R2 yönetimsel operasyonların powershell ile otomasyona bağlanmasını, powershell ile çalışırken uygulanması gereken best practice çalışmalarını tamamen gerçek hayattan uygulamalarla, alanının en iyisi sertifikalı teknik eğitmenler (MCT ve MVP) eşliğinde öğreneceksiniz.

Etkinlik İçeriği


Gün 1 – PowerShell Öğreniyoruz

Bölüm 1 : Windows PowerShell Temelleri Bölüm 2 : Tiplerle Çalışmak ve Tip Dönüşümleri

Bölüm 3 : Operatörler ve Deyimlerin Kullanımı

Bölüm 4 : İleri Operatörler ve Değişkenler

Bölüm 5 : Scriptlerde Akış Kontrolü (Şart Sorgulama ve Döngüler)

Bölüm 6 : Fonksiyonlar ve Scriptler

Bölüm 7 : Script Blokları ve Nesnelerle Çalışmak

Bölüm 8 : Hata Yakalama ve Script Debug Operasyonları

Gün 2 – PowerShell Kullanılarak Uygulama Geliştirmek

Bölüm 9 : Metinlerle, Dosyalarla ve XML İle PowerShell Uygulamaları

Bölüm 10 : PowerShell İle .NET ve Windows Form Uygulamaları

Bölüm 11 : Windows Nesneleri : COM ve VMI

Bölüm 12 : Güvenlik

Bölüm 13 : PowerShell İle Diğer Dillerin Karşılaştırılması

Bölüm 14 : Yönetimsel Örnekler (W2012R2 Yönetimi, IIS vb)

Bölüm 15 : PowerShell İle Active Directory Yönetim Otomasyon Uygulamaları

Bölüm 16 : PowerShell İle Job Tanımlama ve Uzaktan Yönetim (Remoting)

Bölüm 17 : PowerShell Uygulamalarında Best Practice Önerileri