Etkinlik Kodu

20462C
Etkinlik Adı

Administering Microsoft SQL Server Databases
Etkinlik Süresi

23:52 - 00:00
Etkinlik Tarihi

20 Ağustos - -
Etkinlik Yeri

Bostancı

Ön Koşul


Bu eğitime katılmak için temel düzeyde Transact-SQL, veri tabanı mantığı ve tasarımı bilmeniz eğitimin daha verimli geçmesini sağlayacaktır.

Etkinlik Hedefi


Bu eğitim sonunda katılımcılarımızın core database administration tasks and tools, Install and configure SQL Server 2016, Configure SQL Server databases and storage, Plan and implement a backup strategy, Restore databases from backups, Import and export data, Monitor SQL Server, Trace SQL Server activity, Manage SQL Server security, Audit data access and encrypt data, Perform ongoing database maintenance, Automate SQL Server maintenance with SQL Server Agent Jobs, Configure Database Mail, alerts and notifications konularında bilgi sahibi olabilecektir.SQL Administering özelliklerine ek olarak en yaygın High Availability çözümü olan Always On konularında bilgi sahibi olacaksınız.

Etkinlik İçeriği


Module 1: Introduction to SQL Server 2016 Database Administration

Database Administration Overview

Introduction to the SQL Server Platform

Database Management Tools and Techniques

Module 2: Installing and Configuring SQL Server 2016

Planning SQL Server Installation

Installing SQL Server 2016

Post-Installation Configuration

Module 3: Working with Databases and Storage

Introduction to Data Storage with SQL Server

Managing Storage for System Databases

Managing Storage for User Databases

Moving Database Files

Configuring the Buffer Pool Extension

Module 4: Planning and Implementing a Backup Strategy

Understanding SQL Server Recovery Models

Planning a Backup Strategy

Backing up Databases and Transaction Logs

Using Backup Options

Ensuring Backup Reliability

Module 5: Restoring SQL Server 2016 Databases

Understanding the Restore Process

Restoring Databases

Advanced Restore Scenarios

Working with Point-in-Time Recovery

Module 6: Importing and Exporting Data

Introduction to Transferring Data

Importing and Exporting Table Data

Copying or Moving a Database

Module 7: Monitoring SQL Server 2016

Introduction to Monitoring SQL Server

Dynamic Management Views and Functions

Performance Monitor

Module 8: Tracing SQL Server Activity

Tracing SQL Server Workload Activity

Using Traces

Module 9: Managing SQL Server Security

Introduction to SQL Server Security

Managing Server-Level Security

Managing Database-Level Principals

Managing Database Permissions

Module 10: Auditing Data Access and Encrypting Data

Auditing Data Access in SQL Server

Implementing SQL Server Audit

Encrypting Databases

Module 11: Performing Ongoing Database Maintenance

Ensuring Database Integrity

Maintaining Indexes

Automating Routine Database Maintenance

Module 12: Automating SQL Server 2016 Management

Automating SQL Server Management

Implementing SQL Server Agent Jobs

Managing SQL Server Agent Jobs

Managing Job Step Security Contexts

Managing Jobs on Multiple Servers

Module 13: Monitoring SQL Server 2016 by Using Alerts and Notifications

Monitoring SQL Server Errors

Configuring Database Mail

Configuring Operators, Alerts, and Notifications

Module 14: SQL Server High Availability

SQL Server Always On Configuration

SQL Server Always On Installation