Etkinlik Kodu

Finans-05
Etkinlik Adı

Temel Finans Matematiği ve Kurumsal Finans
Etkinlik Süresi

13:44 - 00:00
Etkinlik Tarihi

17 Temmuz - -
Etkinlik Yeri

Bostancı

Ön Koşul


Katılımcıların, temel Excel ve temel matematik bilgisi olması gerekmektedir.

Finans matematiğine giriş yapmak isteyen ve şirket yönetiminde borçlanma araçları ve borcun şirketin defter etkisi, kar payı dağıtımı ve piyasa değerine etkisi, birleşme ve satın almanın matematiksel temeli hakkında bilgi sahibi olmak isteyen katılımcılar hedeflenmektedir.

Etkinlik Hedefi


Eğitimin amacı,Temel finans matematiği temelinde kurumsal finans yöntemlerini sağlamaktır. 3 gün süren bu eğitimde  katılımcılar paranın zaman değeri, borçlanma aracları, proje değerleme, şirket değerleme gibi kurumsal finansın esas konularına hakim olacağı gibi borç - temettü stratejileri, birleşme ve satın alma gibi detaylı konuları da öğreneceklerdir.

Etkinlik İçeriği


Modül 1: Paranın Zaman Değeri ve Borçlanma Araçları

·     Sermaye Maliyeti Kavramı ve Getiri Oranı

·     Şirketin Kaynak Alternatifleri (Tahvil, Hisse Senedi)

·     Şimdiki Değer ve Gelecek Değer

 

Modül 2: Proje Değerleme ve Kıyaslama

·     Faiz Dönüşümleri

·     Perpetuity ve Anuity

·     Geri Ödeme Süresi (Payback, Discounted Payback)

·     Net Şimdiki Değer ve İç Verim Oranı

·     Kredi Değerlemesi

·     Future Rate Agreement

 

Modül 3: Tahvil Değerleme

·     Temel Terminoloji (Face Value, Coupon Rate, Vs.)

·     Tahvil Türleri Ve Değerlemesi (Zero Coupon Bond, Semi-Annual Payment Vs.)

·     Bono Faizi Hesaplanması

·     Farklı Örnekler Üzerinden Uygulamalar

 

Modül 4: Şirket’in Piyasa Değeri

·     Temel Terminoloji (Divident, Büyüme Oranı, Fiyat Değer Oranı Vs.)

·     Gordon Growth Model

·     Değişen Getiri Oranları ile Hesaplama

·     Fiyat Değer Oranı ile Değerleme

·     Farklı Örnekler Üzerinden Uygulamalar

 

Modül 5: Hisse Senedi ve Temettü

·     Temettü ve Şirket Değeri Ilişkisi

·     Modigliani Miller Teoremi

·     Hisse Yoluyla Temettü

·     Hisse Birleştirme ve Ayırma

·     Temettü Vergilendirme Yasaları

·     Halka Arz (IPO)

 

Modül 6: Borç Stratejileri ve Şirket Değerleme

·     Finansal Risk ve Beklenen Getiri

·     Borç ile Yeniden Yapılandırma

·     Borç ve Sermaye Getirisi (Return On Debt, Return On Equity)

·     Ağırlıklandırılmış Sermaye Maliyeti (WACC)

·     Vergi Öncesi Getiri (EBIT, EBITDA, …,Vs)

·     Gelir Üzerinden Değerleme (FCFF, FCFE)

 

Modül 7: Şirketin Defter Değeri

·     T Defteri ve Temel Kavramlar

·     Borç, Sermaye ve Varlıklar

·     Bilanço Üzerinden Şirket Analizi

·     Rasyolar

 

Modül 8: Birleşme ve Satın Alma (Merger And Acquisition)

·     Birleşmenin (Merger) Avantajları/Dezavantajları

·     Birleşme Sonrası Kazanç/Maliyet Analizi

·     Mna Sonrası Hisse Değeri

·     Piyasa Payı ve Herfindahl-Hirschman Endeksi