Etkinlik Kodu

Finans-04
Etkinlik Adı

Finanscı olmayanlar için Finans
Etkinlik Süresi

13:45 - 00:00
Etkinlik Tarihi

17 Temmuz - -
Etkinlik Yeri

Bostancı

Ön Koşul


Finans temeli olmayıp, konuya ilgi duyan finans ve bankacılık sistemi işleyişi ve mekanizmaları üzerine fikir sahibi olmak isteyenler için tasarlanmıştır. 

Etkinlik Hedefi


Finansal araçların hayatımızın her alanına yayıldığı günümüzde katılımcılara bir finanscının bakış açısını kazandırmayı ve temel yöntemleri öğretmeyi hedeflemektedir. Bunun için öncelikle finansal sistemin doğuşu, para piyasalarının işleyişi ve finansal ürünlere genel ancak yeterince detaylı bir bakıştan sonra temel finans teknikleri incelenecektir.

Etkinlik İçeriği


Modül 1: Finansın Doğuşu Ve Önemi

·     Finansın Tarihi ve Gelişim Süreci

·     Ekonomi ve Finans

·     Modern Zamanlarda Finans

·     Finansal Sistemin Yapısı

 

Modül 2: Finansal Piyasalar Ve İşleyişi

·     Bankalar, Borsalar ve Aracı Kurumlar

·     Finansman Araçları

·     Sigortacılık ve Vadeli İşlemler

·     Bono, Tahvil, Kredi, Opsiyonlar

 

Modül 3: Finansal Karar Verme

·      Paranın Zaman Değeri

·      Fırsat Maliyeti ve Faiz Kavramı

·      Risk ve Getiri

·      Şimdiki Değer, Gelecekteki Değer

·      Geri Ödeme Süresi, Net Şimdiki Değer, İç Verim Oranı

 

Modül 4: Finans Kaynakları Değerlemeleri

·      Tahvil Değerleme

·      Bono Faizi

·      Şirket Değerleme (Gordon Growth)

 

Modül 5: Şirketin Defter Değeri

·      Bilançonun Yapısı ve Genel Bilgiler

·      Bilanço Kalemlerine Genel Bakış

·      Bilanço Analizi

·      Nakit Akım Tabloları

·      Rasyolar

 

Modül 6: Proje Ve Şirket Değerleme

·      Nakit Akımı ile Değerleme

·      FCFF ve FCFE ile Değerleme

·      P/E Rasyosu Üzerinden Değerleme

·      Borç Stratejilerinin Değere Etkisi

 

Modül 7: Modern Portföy Teorisi

·      Risk ve Getiri

·      Kovaryans ve Korelasyon

·      Portföyün Riski ve Getirisi

·      Temel Matris Operasyonları

·      Çoklu Varlık ile Portföy Oluşturma

·      Etkin Portföy Ağırlığı Hesabı