Etkinlik Kodu

Finans-03
Etkinlik Adı

Muhasebeciler için Finans
Etkinlik Süresi

13:44 - 00:00
Etkinlik Tarihi

17 Temmuz - -
Etkinlik Yeri

Bostancı

Ön Koşul


Muhasebe temelinden gelen, şirket yönetimi ve finansal karar mekanizmaları üzerine fikir sahibi olmak isteyenler için tasarlanmıştır. 

Etkinlik Hedefi


Bu ders, muhasebe temeli olan katılımcılara finansal bakış açısı kazandırmayı, bu yolla finansal karar verme süreçlerine hakim yönetici ve çalışan yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bunun için öncelikle finansal sistemin doğuşu, para piyasalarının işleyişi ve finansal ürünlere genel ancak yeterince detaylı bir bakıştan sonra temel finans teknikleri incelenecektir. Sonrasında muhasebede yaygın olan ve şirket finansmanının temelini oluşturan tablolar üzerinde çeşitli analizler üzerinden finansal karar verme süreçlerine uygun olarak değerlemeler yapılacaktır.

Etkinlik İçeriği


Modül 1: Paranın Zaman Değeri Ve Borçlanma Araçları

·      Sermaye Maliyeti Kavramı ve Getiri Oranı

·      Şirketin Kaynak Alternatifleri (Tahvil, Hisse Senedi)

·      Şimdiki Değer ve Gelecek Değer

 

Modül 2: Finansal Karar Verme

·      Paranın Zaman Değeri

·      Fırsat Maliyeti ve Faiz Kavramı

·      Şimdiki Değer, Gelecekteki Değer

·      Geri Ödeme Süresi, Net Şimdiki Değer, İç Verim Oranı

 

Modül 3: Finans Kaynakları Değerlemeleri

·      Tahvil Değerleme

·      Bono Faizi

·      Şirket Değerleme (Gordon Growth Model)

·      Nakit Akımı ile Proje Değerleme

 

Modül 4: Şirketin Defter Değeri

·      Bilanço Analizi

·      Rasyolar

·      P/E, EV/EBITDA, P/S Üzerinden Değerleme

 

Modül 5: Borç Stratejileri Ve Şirket Değeri

·      Sermaye ve Borç Getirisi

·      Ağırlıklandırılmış Sermaye Getirisi (WACC)

·      FCFF Ve FCFE ile Değerleme

·      Borç Stratejilerinin Değere Etkisi

 

Modül 6: Hisse Senedi Ve Temettü

·      Temettü ve Şirket Değeri Ilişkisi

·      Modigliani Miller Teoremi

·      Hisse Yoluyla Temettü

·      Hisse Birleştirme ve Ayırma

·      Temettü Vergilendirme Yasaları

·      Halka Arz (IPO)