Etkinlik Kodu

Finans-02
Etkinlik Adı

Finansal Excel
Etkinlik Süresi

13:44 - 00:00
Etkinlik Tarihi

17 Temmuz - -
Etkinlik Yeri

Bostancı

Ön Koşul


Katılımcıların Temel Excel bilmeleri yeterlidir.

Etkinlik Hedefi


Bu eğitim ile katılımcılar, Temel Finans Matematiği Kapsamı, Genel Finans Mantığı ve Kültürüne giriş yapacaklardır.

Eğitim, Microsoft Excel üzerinde kendi finansal kararlarını vermeyi, bu kararların risklerini ve getirilerini hesaplamayı, temelini gerçek verilerden alan Microsoft  Excel çalışmaları ile uygulamalı olarak risk yönetimi, maliyet minimizasyonu, kar maksimizasyonu, pörtföy oluşturulması, faiz ve verimlilik gibi hesaplamaları gerek temel anlamda teorik, gerekse de iş alanlarına dair pratik bilgi aracılığıyla öğretmeyi hedefler.

Etkinlik İçeriği


Modül  1 : Finansa Giriş

·     Finans Nedir

·     Finansal Karar

·     Paranın Zaman Ve Risk Değeri

·     Finansal Yatırımlar Ve Kaynaklar

·     Temel Finans Matematiği

 

Modül  2 : Finans Üzerine Temel Kavramlar

·     Basit - Bileşik Faiz

·     Bileşik Faiz Çeşitleri (Nominal – Efektif Faiz)

·     Bugünkü Değer Hesaplamaları (Anüite, Perpetüite Hesaplamaları)

·     Borç Amortizasyonu

·     İçverimlilik

·     Faiz Faktörleri

·     Bono Hesaplamaları

 

Modül  3 : Temel Finans Kavramları Üzerine Excel Uygulamaları

·     Temel Fonksiyonlar (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN)

·     Finansal fonksiyonlar (FV, PV, PMT, NPER, RATE, NPV, EFFECT, IRR)

·     Tahvil fiyatlama (Semi-annual, zero-coupon bond)

·     Şirket değerleme (Gordon growth model)

·     Data Table (Veri Tablosu) Üzerine Finansal Uygulamalar

·     Finansta Goal Seek (Hedef Ara) uygulaması

 

Modül  4 : Temel İstatistik Kavramları

·     Temel İstatistiğin Finansta Kullanım Alanları

·     Ortalama, Mod, Medyan Ve Standart Sapma Kavramları

·     Regresyon, Korelasyon, Varyans, Kovaryans Kavramları

 

Modül  5 : Temel İstatistik Kavramları Üzerine Excel Uygulamaları

·     İstatistiksel Fonksiyonlar (SUMIF, COUNTIF, CORREL, COVAR, MEDIAN, MODE, STDEV, VAR, INTERCEPT, PROB)

·     Solver (Çözücü) Uygulamaları

 

Modül  6 : Portföy Oluşturma Ve Risk

·     Risk Nedir

·     Risk Minimizasyonu

·     Mutlak ve Göreceli Getiri

·     Yatırım Kararlarında Risk Faktörü

·     Varlık Çeşitleri ve Türev Araçları

·     Optimal Portföy Seçimi

 

Modül  7 : İleri Uygulamalar

·     Form Kontrolleri Kullanmak(COMBOBOX, OPTIONBOX, CHECKBOX, BUTTON VB.)

·     Form Kontrolleri ile Fonksiyonları Dinamik Hale Getirmek

·     Faiz ve Borç Hesaplamalarında Senaryoların Etkin Kullanımı

·     Ms Excel’de Optimal Portföy Hesaplanması