Etkinlik Kodu

Finans-01
Etkinlik Adı

Excel'de Veri Analizi ve İstatistik
Etkinlik Süresi

13:45 - 00:00
Etkinlik Tarihi

17 Temmuz - -
Etkinlik Yeri

Bostancı

Ön Koşul


Dersin konu aldığı alanların geniş çaplı olması nedeniyle katılımcıların kantitatif temellerinin olması ve İleri Excel dersi almış olması gerekir. Buna rağmen katılımcıların konuları bilmediği varsayılıp görece yavaş bir tempo ile ve çeşitli uygulamalar üzerinden işlenmektedir.

Etkinlik Hedefi


Bu derste istatistik yöntemleri kullanılarak veri setlerinin yönetimi ve analizi konu alınmaktadır ve ders Excel üzerinden uygulamalı olarak anlatılmaktadır. Ders uygulama ağırlıklı olarak tasarlanmış olmakla beraber katılımcıların konu hakkındaki bilgisini tazelemek amacıyla metotlar teorik temelleri ile desteklenecektir.

Etkinlik İçeriği


Modül 1. Genel Bakış

·     Olasılık Teorisi

·     Popülasyon Ve Örneklem Kümeleri (Population And Sample Sets)

·     Temel Kavramlar

o    Dağılımlar, Ortalama, Varyans, Kovaryans, Korelasyon

·     İstatistiki Veri Analizi

·     Kategorik Ve Sürekli Verilerde İstatistik

 

Modül 2. Excel’de İstatistik Fonksiyonları ve Kontrol Akışı

·     Temel Fonksiyonlar (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, MIN)

·     İstatistiksel Fonksiyonlar (SUMIF, COUNTIF, CORREL, COVAR, MEDIAN, MODE, STDEV, VAR)

·     Mantıksal Fonksiyonlar (AND, OR, IF, IFERROR)

·     Veritabanı Fonksiyonları (COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF, COUNTIFS, SUMIFS, AVERAGEIFS)

 

Modül 3. Temel İstatistik

·     Açıklayıcı İstatistikler

·     Binom, Poisson Ve Exponantial Dağılımlar

·     Normal, T, Ki-Kare, F Dağılımlar

·     Excel’de Rassal Sayı Üretimi Ve İstatistik Fonksiyonları

·     Uyum İyiliği Testleri (Goodness Of Fit Tests)

 

Modül 4. Veri Özellikleri ve Görselleştirme

·     Frekans Tabloları

·     Açıklayıcı İstatistikler

·     Histogram

·     Temel Grafikler

İSTATİSTİK

Modül 5. Grafikler

·     Çizgi Grafik, Sütun Grafik, Pasta Grafik

·     Grafik Başlıkları, Referans Çizgileri Ve Renklendirme

·     Grafikleri Birleştirmek

 

Modül 6. Güven Aralıkları

·     Kullanım Amacı

·     Ortalama Üzerine Güven Aralıkları

·     Standart Sapma Üzerine Güven Aralıkları

 

Modül 7. Hipotez Testleri

·     Ortalama Ve Standart Sapma Üzerine Hipotez Testleri

·     Z-Test, T-Test, Ki-Kare Test, F-Test

·     İki Populasyonun Kıyaslanması

·     Proportioned, Pooled Ve Unpooled Testler

REGRESYONLAR

Modül 8. Regresyon Analizi

·     Regresyon Nedir?

·     Diğer Analizlerden Farkı ve Kullanım Alanları

·     Regresyon ile Veri Sınıflama

·     Excel'de Temel Fonksiyonlar

 

Modül 9. Basit Lineer Regresyon (Simple Linear Regression)

·     Uygulaması ve Sonuçların Yorumu

·     Regresyon Varsayımları

·     Varsayımların Testi

 

Modül 10. Çoklu Lineer Regresyonlar

·     Çoklu Regresyon

·     Kukla Değişkenler (dummy variables)

·     R Kare ve Ayarlı R Kare (Adjusted R squarred)

·     RSS, ESS, TSS, AIC, BIC

·     Multicolinearity Problemi ve Çözümü

·     Model Seçimi ve Yöntemleri

 

Modül 11. Lojistik Regresyonlar

·     Probit ve Logit

·     Sonuçların Yorumlanması

·     Modelin Avantajları ve Zayıflıkları

·     Probit Ve Logit ile Kümeleme