Etkinlik Kodu

İş Analizi
Etkinlik Adı

İş Analizi Teknikleri
Etkinlik Süresi

2 Gün 09:30 - 17:30
Etkinlik Tarihi

20 Şubat - 21 Şubat 2018
Etkinlik Yeri

Bostancı

Ön Koşul


Eğitime Kimler Katılabilir?

İş Analistleri

Sistem Analistleri

Test Mühendisleri

Kalite Güvence Uzmanları

Yazılım Uzmanları

Proje Yöneticileri

Etkinlik Hedefi


-

Etkinlik İçeriği


Kurumsal Analiz ve Kapsam Belirleme

*  Porter 5 Güç Modeli

*  SWOT Analizi

*  PESTLE Analizi

*  Fizibilite Çalışması

*  MOST Analizi

*  Boston Box

*  Kaynak Analizi (Resource Analysis)

Analiz Planlama ve İzleme

*  Önceliklendirme Matrisi (Priority Matrix)

*  Risk Analizi ve Risk Önceliklendirme

*  İş Bölümleme Yapısı (Work Breakdown Structure)

*  Kritik Yol Yöntemi

*  Gantt Şeması

*  RACI Matrix

Gereksinimleri Toplama Teknikleri

*  Beyin Fırtınası

*  Mülakat

*  Atölye Çalışması

*  Odak Grup

*  Tersine Mühendislik (Reverse Engineering)

Gereksinim Analiz ve Dokümantasyon Teknikleri - UML

*  Use Case (Kullanım Durumu) Diyagramı

*  Aktivite (Activity) Diyagramı

*  Veri Akış Diyagramı

*  Varlık-İlişki Diyagramı

*  Karar Tabloları ve Karar Ağaçları

*  Yayılım Bazlı (Swim Lane)) Diyagram

 

Gereksinim Yönetimi Teknikleri

*  İşlevsel Ayrıştırma (Functional Decomposition)                   

*  Kök Neden Analizi (Root Cause Analysis)

*  Balık Kılçığı Tekniği (Fishbone Technique)

*  Kano Model

*  MoSCoW Metodu (MoSCoW Prioritization Method)

*  Paydaş Analizi (Power/Interest Grid)

*  Thomas–Kilmann Conflict Mode Instrument

Agile Gereksinim Yönetimi Teknikleri

*  Product Backlog

*  User Stories

*  Acceptance Criteria

*  Retrospectives

*  Burndown Chart