Etkinlik Kodu

CCNP RS
Etkinlik Adı

CCNP RS Eğitimi –Kablolu Network Uzmanlığı
Etkinlik Süresi

13 Gün 09:30 - 17:30
Etkinlik Tarihi

15 Ocak - 31 Ocak 2018
Etkinlik Yeri

Bostancı

Ön Koşul


Bu Eğitime katılmak isteyen katılımcıların, CCNA RS Eğitimini başarıyla tamamlamış olmaları veya CCNA RS seviyesinde saha deneyimi olması şartı vardır.

Etkinlik Hedefi


Eğitimi tamamladıktan sonra, kablolu networkler üzerinde  Orta ve Büyük  ölçekteki işletmelerin Lokal Ağ bağlantıları ve Uzak/Internet bağlantısı için gerekli olan protokolleri ve cihazların konfigürasyonlarını, sorun giderme, mevcut yapılar, birlikte çalışması gereken büyük yapılar hakkında dizayn, kurulum, sorun giderme gibi konularda uzman teknik bireyler yetiştirmektir.
Etkinlik içeriği 3 farklı kurdan oluşmaktadır. Routing (Yönlendirme 30 saat), Switching (Anahtarlam 30 Saat), Troubleshooting (Sorun Giderme 30 Saat)

Etkinlik İçeriği


Modül 1 Yönlendirme Protokolleri Gereksinimlerinin Anlaşılması;
Giriş/Orta Seviye ve Büyük ölçekli ağ’ların ihtiyaçlarının anlaşılması ve münazara
Ağ Tiplerine göre hiyerarşik model ve dizayn yapılması
Yönlendirme Protokolleri Temelleri ve Protokollerin uygulanacağı ağ’ların anlaşılması
Yönlendirme Ağ’ları için , kurulum ve yaygınlaştırma planlamalarının yapılmasına dair çalışma
 
Modül 2 EIGRP Protokolü ve Dizayn/Kurulum ve Yaygınlaştırma
 
EIGRP Protokolü detayları
EIGRP veri tabanı, kullanım alanları, ihtiyaç analizi çıkartma
EIGRP Protokol dizaynı, büyük ve orta ölçek ağ’larda kullanımına dair senaryolar
Fiziksel ve mantıksal Ağ’larda EIGRP protokolü kullanımı
Rota Özetleme, Varsayılan Rota ve benzeri rota manipülasyonları için dizayn ve uygulama
EIGRP ağlar üzerinde yük dengeleme
EIGRP Ağ’lar üzerinde layer 2 ve layer 3 dizayn gerektiren protokollerin kullanımı ve dizaynı
Noktadan –Noktaya , Noktadan çok noktaya ve alt ağlara yönelik EIGRP protokolü ile dizayn çalışmaları
EIGRP protokolünün iletişimi için güvenliğin sağlanması, MD5 vb konfigürasyon
EIGRP paket tipleri ve paket analizlerinin yapılması
Ağ üzerinde aktif ve pasif yönlendiricilerin ayrıştırılması ve operasyonel teknik adımların anlaşılması
Ağ tiplerine göre EIGRP protokolü kullanılarak ölçeklendirme çalışmaları
 
Modül 3 OSPF Protokolü ve Dizayn /Kurulum , Yaygınlaştırma
 
OSPF Protokolü detayları
OSPF veri tabanı, kullanım alanları, ihtiyaç analizi çıkartma
OSPF Protokol dizaynı, büyük ve orta ölçek ağ’larda kullanımına dair senaryolar
Fiziksel ve mantıksal Ağ’larda OSPF protokolü kullanımı
Rota Özetleme, Varsayılan Rota ve benzeri rota manipülasyonları için dizayn ve uygulama
OSPF ağlar üzerinde yük dengeleme
OSPF Ağ’lar üzerinde layer 2 ve layer 3 dizayn gerektiren protokollerin kullanımı ve dizaynı
Noktadan –Noktaya , Noktadan çok noktaya ve alt ağlara yönelik OSPF protokolü ile dizayn çalışmaları
OSPF protokolünün iletişimi için güvenliğin sağlanması, MD5 vb konfigürasyon
OSPF paket tipleri ve paket analizlerinin yapılması
OSPF ağlar üzerinde DR/BDR /DRother seçimi ve dizaynı
OSPF ağlarda LSDB ve LSA pakt detaylarının tartışılması ve uygulanması
OSPF ağlarda NSSA, Stub Area , alt ağlarda dizayn yapılması ve uygulanması
Area’lar arası dizayn ve dış protokollerden gelen area’lara göre dizayn yapılması ve birlikte çalışma
Ağ üzerinde aktif ve pasif yönlendiricilerin ayrıştırılması ve operasyonel teknik adımların anlaşılması
Ağ tiplerine göre OSPF protokolü kullanılarak ölçeklendirme çalışmaları
 
Modül 4 BGP Protokolü ve Dizayn/Kurulum, Yaygınlaştırma
 
BGP Protokolü detayları
BGP veri tabanı, kullanım alanları, ihtiyaç analizi çıkartma
BGP Protokol dizaynı, büyük ve orta ölçek ağ’larda kullanımına dair senaryolar
Fiziksel ve mantıksal Ağ’larda BGP protokolü kullanımı
Rota Özetleme, Varsayılan Rota ve benzeri rota manipülasyonları için dizayn ve uygulama
BGP Ağ’lar üzerinde layer 2 ve layer 3 dizayn gerektiren protokollerin kullanımı ve dizaynı
Noktadan –Noktaya , Noktadan çok noktaya ve alt ağlara yönelik BGP protokolü ile dizayn çalışmaları
BGP protokolünün iletişimi için güvenliğin sağlanması, MD5 vb konfigürasyon
Area’lar arası dizayn ve dış protokollerden gelen area’lara göre dizayn yapılması ve birlikte çalışma
Ağ üzerinde aktif ve pasif yönlendiricilerin ayrıştırılması ve operasyonel teknik adımların anlaşılması
Ağ tiplerine göre BGP protokolü kullanılarak ölçeklendirme çalışmaları
 
 
 
Modül 5 IPv4 Ağ’lar Üzerinde Dizayn ve Protokoller arası Birlikte Çalışma Senaryoları
 
IPV4 Dizaynı Geniş ve Orta Ölçekli Ağlarda Nasıl Yapılmalı
IPV4 Ağlar üzerinde çalışan, EIGRP,OSPF,BGP büyük alan protokollerinin birlikte çalışma gereksinimleri
IPV4 Ağlar üzerinde birden fazla protokolün birlikte çalışmasına dair dizayn çalışması ve uygulamalar
Rota Yollarının adreslenmesi, rota filtreleme, rota manipülasyonu, dağıtım listelerinin oluşturulması ve dizaynı
Protokoller üzerinde ve topoljide  protokollerin önceliklendirilmesi ve metric/AD tanımlarının anlaşılması
Rota Filtreleme Çalışmaları ve Uygulama Çalışmaları
 
Modül 6 Büyük ve Servis Sağlayıcı AĞlar İçin Dizayn ve Protokol Uygulamaları
 
OSPF, BGP, IS-IS MPLS ve MPLS VPN protokolleri birlikte çalışabilme temelleri
MPLS Protokolü detayları ve bilinmesi gerekenler
MPLS Layer 2 temelleri ve dizayn uygulamaları
MPLS Layer 3 temelleri ve dizayn uygulamaları (VPN)
Paket ve Devre Anahtarlamalı çalışan topolojiler hakkında temel bilgi aktarımı ve örnekler
Büyük ağlar ile birlikte Servis sağlayıcıya bağlı olan ağlar hakkında birlikte çalışma senaryoları
IPV6 Ağlar ve IPV6 Ağlar için dizayn
Servis Sağlayıcı Ağlar üzerinde IPV6 önemi
Servis Sağlayıcı Ağlar üzerinde IPv6 Dizayn ve BGP/OSPF protokolleri ile uygulamalar
Protokoller arası öncelik
Protokoller arası iletişimde servis sağlayıcı ve büyük ağlar arasındaki güvenlik
 
10 Adet LAB Çalışması Gerçek Hayat Senaryoları ile birlikte karşılaştırma
 
Modül 7 Kampüs Ağlar İçerisinde Yerel AĞ Anahtarlam Protokolleri
Kampüs Ağlar içerisinde, Ağlar seviyelendirilmesi
Kampüs AĞlar içerisinde birden çok marka ve işletim sistemi kullanılan ağların özetlenmesi ve dizayn
Ağ alt yapısı içerisindeki anahtarlama cihazları üstündeki dizayn çalışması ve protocol seçiminin önemi
 
Modül 8 Kampüs Ağlar Üzerinde VLAN Protokolünün Uygulanması
VLAN Protokolü Nedir? Uygulama alanları ve VLAN ihtiyaçlarının belirlenmesi
Orta ve Büyük ölçek ağlar için VLAN tasarımı ve uygulanması
VTP protokolü ile VLAN yaygınlaştırma
VLAN Port tipleri Trunk/Access/Hybrid ve vlan tiplerinin detaylarının anlaşılması
Etherchannel/PaGP/LACP vb protokollerin çalışmasının anlaşılması
Etherchannel/PaGP/LACP protokollerinin dizayn ve uygulanması
 
Modül 9 STP/PVST/MSTP Protokollerin Ağ Üzerinde Yaygınlaştırılması
 
STP Protokolü temelleri, nasıl çalışır ? Neden ihtiyaç var ve senaryolar ile genişletilmesi
STA algoritması, STP önceliklendirilmesi ve detayları
PVST/MSTP ve STP türevlerinin çalışması ve aralarındaki farklılıklar
Büyük ve orta ölçekli ağlar için STP ve türev protokollerin dizayn/ uygulama çalışmaları
UDLD protokolünün ve muadillerinin anlaşılması
STP protokolü güvenlik çalışmaları, BPDU Guard, Loop, Loop önleme vb STP güvenlik protokolü çalışmaları
 
Modül 10 Ağlar Üzerinde Anahtar Yedekleme Uygulaması
Ağ anahtarlama yedekleme ihtiyaçları, yedekleme için gereksinimler
Ağ anahtarları yedekleme için bilinmesi gerekenler
Stack/Stackwise/iStack vb protokoller için bilinmesi gerekenler
Hata ve Hata oluştuğunda cihaz konumlandırma senaryoları
IP SLA ve vb protokollerin karşılaştırılması ve ihtiyaç durumları
 
Modül 11 Ağ Anahtarlama Yedeklilik Protokolleri
HSRP/GLBP protokolleri ve detayları
VRRP Protokolleri, detayları ve diğer protokollerle birlikte yaygınlaştırma detayları
Ağ anahtarı ve Yönlendirici yedeklilik senaryolarında VRRP/GLBP/HSRP tercihi ve uygulama alanları
HSRP adım adım uygulaması
VRRP adım adım uygulaması
GLBP adım adım uygulaması
Yedeklilik protokolleri öncelik belirleme ve çalışmaları
Yedeklilik protokolleri karşılaştırması ve sorun giderme durumları
 
Modül 12 Kampüs Ağlarda Cihazlar Üzerinde Güvenlik Protokolleri
 
Yönlendirici cihazlar üzerinde temel güvenlik problemleri
Yönlendirici cihazlar üzerinde güvenlik protokolleri uygulama çalışmaları için kapsam belirleme
Ağ anahtarları üzerinde güvenlik çalışmaları ve kapsamı
Port güvenliği, port yetkilendirme ve detayları
AAA detayları ve uygulama alanları
802.1x  port tabanlı yetkilendirme ve denetleme çalışmaları
VLAN tabanlı saldırıları anlama ve önlem alma çalışmaları
DAI ile layer 2 önlem alma çalışmaları
DHCP protokolü güvenlik çalışmaları ve yerel ağdaki yaygınlaştıma önlemleri
Cihazlar üzerinde CAM/MAC/TCAM tablolarının anlaşılması ve analizi
LLDP/Telnet/HTTP/SSH protokolleri farklılıkları ve güvenlik önlemleri yaygınlaştırılırken eirşim protokollerinin yapılandırılması
Switch temel erişim güvenlik çalışmaları
IOS üzerinde güvenlik protokollerinin ve erişimin güvenli hale getirilmesi şartları
 
Modül 10 Kampüs Ağlar Üzerinde Ses Trafiği Dizaynı
Kampüs ağlar içerisindeki ses ve görüntü trafiği nedir ?
Kampüs ağlarda ses ve görüntü trafiği ayrıştırması
Multicast protokolü temelleri, multicast protokolü yaygınlaştırılması
Ses trafiği nasıl analiz edilir ? Ses trafiğini yönetmek için bilinmesi gerekenler
Ses ve Veri trafiğinin birlikte çalıştırılması için gerekli önlemlerin alınması ve bilinmesi gerekenler
VoIP tabanlı ekipmanların dizaynı
POE kapasitesi hesaplama ve gerçek hayat senaryoları dizayn
Kampüs alanlarda QoS protokolü kullanımı
QoS protokolü temelleri, QoS protokolü detayları
Ses, Video ve Veri trafiğinin sınıflandırılması
Ses, Video ve Veri trafiğinin birlikte çalışıtırılmasına dair dizayn senaryoları
Bant genişliği kullanımı, bant genişliği kontrolü ve cihazlar üzerindeki tüketim senaryoları
 
Modül 11 Kampüs Ağlar Üzerinde Kablosuz Ağ Tasarımı
 
Kablosuz ağlarında, kablosuz yerel ağlar ile farkları ve kapsamları
Kablosuz ve Kablolu ağlar için gereksinimlerin belirlenmesi
Kablosuz ağların Yönetimi için gerekenler, Erişim noktası cihazı seçimi ve Erişim Cihazı Yönetim cihazları seçim kriterleri
Kablosuz cihazlar ile Ağ cihazlarının güvenli erişim şartları ve dizaynı
Kablosuz cihazlar üzerinden büyük ve orta ölçke ağlarda dizayn çalışmaları
Kablosuz cihazların yapılandırılması
Radyo Frekans, Kablosuz Ağ İsim ve Ağ ismi çalışmaları ve detayları
Radyo Frekans detayları, MIMO/MU/SU tanımları ve detayları
Radyo frekans yaygınlaştırılması ve SSID/BSSI/SNR detaylarının aktarılması
Radyo frekans ve son kullanıcı cihazlarının, radio frekansları üzerinden güvenli erişim detayları
Sorun ve Kablosuz ağ yönetimine dair saha deneyimleri ve uygulamalarla aktarımı
 
Anahtarlama ve Kablosuz Ağ üzerinde 12 Adet LAB Çalışması Gerçekleştrilecektir.
 
Modül 12 Sorun Giderme ve Kablolu-Kablosuz Ağlarda Bakım Çalışmaları
 
IOS üzerinde bakım çalışmaları, firmware/ patch ve release notları hakkında detaylı bilgi ve saha deneyimeleri aktarımı
Temel bakım için kullanılacak araçlar
Ağ izleme modelleri, prosedürleri anlama ve uygulama
Ağ izleme ve performans ölçme araçları ve kriterleri
Hata keşfetme, hata giderme
Felaket anında geri dönme ve gerekli ön bakım çalışmaları
Ağ üzerindeki büyüme durumlarına istinaden ortaya çıkabilecek problemlerin analizini gerçekleştirme
Entegrasyon problemlerinde ortaya çıkabilecek problemler ve ön görüler
Ağ entegrasyon ve sorun giderme dökümantasyon çıkartımı
Donanım ve Yazılım tabanlı sorunların ayrımının yapılması
Donanım tabanlı problemler ve prosedürleri
Yazılım tabanlı problemler ve prosedürler
 
Modül 13 Kampüs Ağları içerisinde Anahtarlama Cihazları Üzerinde Sorun Giderme Çalışmaları
 
Lokal ağlar üzerinde keşif ve cihaz haritası çıkartma çalışmaları
Harita üzerinden cihazlar arası ve cihaz kullanıcı arasındaki fiziksel bağlantı problemlerinin analizi
VLAN Protokolü tabanlı ortaya çıkabilecek protokollerin analizi ve sorun gidermeye yönelik tanılar
STP/MSTP ve türevi protokollerden kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunların analizi ve sorun gidermeye yönelik tanılar
LACP/LLDP protokollerinden kaynaklanabilecek tanı ve sorun giderme çalışmaları
HSRP/GLBP/VRRP yedeklilik protokolleri tabanlı ortaya çıkabilecek sorunların tanı ve giderilmesi çalışmaları
Ağ cihazlarında fiziksel yedeklilik ile birlikte ortaya çıkabilecek sorunlar ve giderme çalışmaları
 
 
Modül 14 Kampüs ve Servis Sağlayıcı Tabanlı Yönlendirici Cihazlar ve Protokollerine Dair Sorun Giderme Çalışmaları
 
Kampüs ve Servis Sağlayıcı katmanı üzerinden iletişim kuran cihazların haritalarının çıkartılması ve gerekli ön keşif çalışmaları için bilinmesi gerekenler
Cihazlar üzerinde firmware ve patch kontrolüne dair bilinmesi gerekenler
Cihazlar üzerinde donanımsal yapılması gereken kontroller ve sorun esnasındaki yaklaşımlar
Yönlendirici protokoller üzerindeki sorun giderme komutları ve çıktılarının açıklanması
OSPF protokolü kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunların tanımı ve giderilmesi prosedürleri
BGP protokolü kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunların tanımı ve giderilmesi prosedürleri
IS-IS protokolü kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunların tanımı ve giderilmesi prosedürleri
EIGRP protokolü kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunların tanımı ve giderilmesi prosedürleri
MPLS protokolü kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunların tanımı ve giderilmesi prosedürleri
NAT protokolü kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunların tanımı ve giderilmesi prosedürleri
DHCP protokolü kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunların tanımı ve giderilmesi prosedürleri
 
Yönlendirici protokollerini, yazılım ve donanım tabanlı problemleri kapsayan 8 Adet LAB çalışması gerçekleştirilecektir.
 
Modül 1 Yönlendirme Protokolleri Gereksinimlerinin Anlaşılması;
Giriş/Orta Seviye ve Büyük ölçekli ağ’ların ihtiyaçlarının anlaşılması ve münazara
Ağ Tiplerine göre hiyerarşik model ve dizayn yapılması
Yönlendirme Protokolleri Temelleri ve Protokollerin uygulanacağı ağ’ların anlaşılması
Yönlendirme Ağ’ları için , kurulum ve yaygınlaştırma planlamalarının yapılmasına dair çalışma
 
Modül 2 EIGRP Protokolü ve Dizayn/Kurulum ve Yaygınlaştırma
 
EIGRP Protokolü detayları
EIGRP veri tabanı, kullanım alanları, ihtiyaç analizi çıkartma
EIGRP Protokol dizaynı, büyük ve orta ölçek ağ’larda kullanımına dair senaryolar
Fiziksel ve mantıksal Ağ’larda EIGRP protokolü kullanımı
Rota Özetleme, Varsayılan Rota ve benzeri rota manipülasyonları için dizayn ve uygulama
EIGRP ağlar üzerinde yük dengeleme
EIGRP Ağ’lar üzerinde layer 2 ve layer 3 dizayn gerektiren protokollerin kullanımı ve dizaynı
Noktadan –Noktaya , Noktadan çok noktaya ve alt ağlara yönelik EIGRP protokolü ile dizayn çalışmaları
EIGRP protokolünün iletişimi için güvenliğin sağlanması, MD5 vb konfigürasyon
EIGRP paket tipleri ve paket analizlerinin yapılması
Ağ üzerinde aktif ve pasif yönlendiricilerin ayrıştırılması ve operasyonel teknik adımların anlaşılması
Ağ tiplerine göre EIGRP protokolü kullanılarak ölçeklendirme çalışmaları
 
Modül 3 OSPF Protokolü ve Dizayn /Kurulum , Yaygınlaştırma
 
OSPF Protokolü detayları
OSPF veri tabanı, kullanım alanları, ihtiyaç analizi çıkartma
OSPF Protokol dizaynı, büyük ve orta ölçek ağ’larda kullanımına dair senaryolar
Fiziksel ve mantıksal Ağ’larda OSPF protokolü kullanımı
Rota Özetleme, Varsayılan Rota ve benzeri rota manipülasyonları için dizayn ve uygulama
OSPF ağlar üzerinde yük dengeleme
OSPF Ağ’lar üzerinde layer 2 ve layer 3 dizayn gerektiren protokollerin kullanımı ve dizaynı
Noktadan –Noktaya , Noktadan çok noktaya ve alt ağlara yönelik OSPF protokolü ile dizayn çalışmaları
OSPF protokolünün iletişimi için güvenliğin sağlanması, MD5 vb konfigürasyon
OSPF paket tipleri ve paket analizlerinin yapılması
OSPF ağlar üzerinde DR/BDR /DRother seçimi ve dizaynı
OSPF ağlarda LSDB ve LSA pakt detaylarının tartışılması ve uygulanması
OSPF ağlarda NSSA, Stub Area , alt ağlarda dizayn yapılması ve uygulanması
Area’lar arası dizayn ve dış protokollerden gelen area’lara göre dizayn yapılması ve birlikte çalışma
Ağ üzerinde aktif ve pasif yönlendiricilerin ayrıştırılması ve operasyonel teknik adımların anlaşılması
Ağ tiplerine göre OSPF protokolü kullanılarak ölçeklendirme çalışmaları
 
Modül 4 BGP Protokolü ve Dizayn/Kurulum, Yaygınlaştırma
 
BGP Protokolü detayları
BGP veri tabanı, kullanım alanları, ihtiyaç analizi çıkartma
BGP Protokol dizaynı, büyük ve orta ölçek ağ’larda kullanımına dair senaryolar
Fiziksel ve mantıksal Ağ’larda BGP protokolü kullanımı
Rota Özetleme, Varsayılan Rota ve benzeri rota manipülasyonları için dizayn ve uygulama
BGP Ağ’lar üzerinde layer 2 ve layer 3 dizayn gerektiren protokollerin kullanımı ve dizaynı
Noktadan –Noktaya , Noktadan çok noktaya ve alt ağlara yönelik BGP protokolü ile dizayn çalışmaları
BGP protokolünün iletişimi için güvenliğin sağlanması, MD5 vb konfigürasyon
Area’lar arası dizayn ve dış protokollerden gelen area’lara göre dizayn yapılması ve birlikte çalışma
Ağ üzerinde aktif ve pasif yönlendiricilerin ayrıştırılması ve operasyonel teknik adımların anlaşılması
Ağ tiplerine göre BGP protokolü kullanılarak ölçeklendirme çalışmaları
 
 
 
Modül 5 IPv4 Ağ’lar Üzerinde Dizayn ve Protokoller arası Birlikte Çalışma Senaryoları
 
IPV4 Dizaynı Geniş ve Orta Ölçekli Ağlarda Nasıl Yapılmalı
IPV4 Ağlar üzerinde çalışan, EIGRP,OSPF,BGP büyük alan protokollerinin birlikte çalışma gereksinimleri
IPV4 Ağlar üzerinde birden fazla protokolün birlikte çalışmasına dair dizayn çalışması ve uygulamalar
Rota Yollarının adreslenmesi, rota filtreleme, rota manipülasyonu, dağıtım listelerinin oluşturulması ve dizaynı
Protokoller üzerinde ve topoljide  protokollerin önceliklendirilmesi ve metric/AD tanımlarının anlaşılması
Rota Filtreleme Çalışmaları ve Uygulama Çalışmaları
 
Modül 6 Büyük ve Servis Sağlayıcı AĞlar İçin Dizayn ve Protokol Uygulamaları
 
OSPF, BGP, IS-IS MPLS ve MPLS VPN protokolleri birlikte çalışabilme temelleri
MPLS Protokolü detayları ve bilinmesi gerekenler
MPLS Layer 2 temelleri ve dizayn uygulamaları
MPLS Layer 3 temelleri ve dizayn uygulamaları (VPN)
Paket ve Devre Anahtarlamalı çalışan topolojiler hakkında temel bilgi aktarımı ve örnekler
Büyük ağlar ile birlikte Servis sağlayıcıya bağlı olan ağlar hakkında birlikte çalışma senaryoları
IPV6 Ağlar ve IPV6 Ağlar için dizayn
Servis Sağlayıcı Ağlar üzerinde IPV6 önemi
Servis Sağlayıcı Ağlar üzerinde IPv6 Dizayn ve BGP/OSPF protokolleri ile uygulamalar
Protokoller arası öncelik
Protokoller arası iletişimde servis sağlayıcı ve büyük ağlar arasındaki güvenlik
 
10 Adet LAB Çalışması Gerçek Hayat Senaryoları ile birlikte karşılaştırma
 
Modül 7 Kampüs Ağlar İçerisinde Yerel AĞ Anahtarlam Protokolleri
Kampüs Ağlar içerisinde, Ağlar seviyelendirilmesi
Kampüs AĞlar içerisinde birden çok marka ve işletim sistemi kullanılan ağların özetlenmesi ve dizayn
Ağ alt yapısı içerisindeki anahtarlama cihazları üstündeki dizayn çalışması ve protocol seçiminin önemi
 
Modül 8 Kampüs Ağlar Üzerinde VLAN Protokolünün Uygulanması
VLAN Protokolü Nedir? Uygulama alanları ve VLAN ihtiyaçlarının belirlenmesi
Orta ve Büyük ölçek ağlar için VLAN tasarımı ve uygulanması
VTP protokolü ile VLAN yaygınlaştırma
VLAN Port tipleri Trunk/Access/Hybrid ve vlan tiplerinin detaylarının anlaşılması
Etherchannel/PaGP/LACP vb protokollerin çalışmasının anlaşılması
Etherchannel/PaGP/LACP protokollerinin dizayn ve uygulanması
 
Modül 9 STP/PVST/MSTP Protokollerin Ağ Üzerinde Yaygınlaştırılması
 
STP Protokolü temelleri, nasıl çalışır ? Neden ihtiyaç var ve senaryolar ile genişletilmesi
STA algoritması, STP önceliklendirilmesi ve detayları
PVST/MSTP ve STP türevlerinin çalışması ve aralarındaki farklılıklar
Büyük ve orta ölçekli ağlar için STP ve türev protokollerin dizayn/ uygulama çalışmaları
UDLD protokolünün ve muadillerinin anlaşılması
STP protokolü güvenlik çalışmaları, BPDU Guard, Loop, Loop önleme vb STP güvenlik protokolü çalışmaları
 
Modül 10 Ağlar Üzerinde Anahtar Yedekleme Uygulaması
Ağ anahtarlama yedekleme ihtiyaçları, yedekleme için gereksinimler
Ağ anahtarları yedekleme için bilinmesi gerekenler
Stack/Stackwise/iStack vb protokoller için bilinmesi gerekenler
Hata ve Hata oluştuğunda cihaz konumlandırma senaryoları
IP SLA ve vb protokollerin karşılaştırılması ve ihtiyaç durumları
 
Modül 11 Ağ Anahtarlama Yedeklilik Protokolleri
HSRP/GLBP protokolleri ve detayları
VRRP Protokolleri, detayları ve diğer protokollerle birlikte yaygınlaştırma detayları
Ağ anahtarı ve Yönlendirici yedeklilik senaryolarında VRRP/GLBP/HSRP tercihi ve uygulama alanları
HSRP adım adım uygulaması
VRRP adım adım uygulaması
GLBP adım adım uygulaması
Yedeklilik protokolleri öncelik belirleme ve çalışmaları
Yedeklilik protokolleri karşılaştırması ve sorun giderme durumları
 
Modül 12 Kampüs Ağlarda Cihazlar Üzerinde Güvenlik Protokolleri
 
Yönlendirici cihazlar üzerinde temel güvenlik problemleri
Yönlendirici cihazlar üzerinde güvenlik protokolleri uygulama çalışmaları için kapsam belirleme
Ağ anahtarları üzerinde güvenlik çalışmaları ve kapsamı
Port güvenliği, port yetkilendirme ve detayları
AAA detayları ve uygulama alanları
802.1x  port tabanlı yetkilendirme ve denetleme çalışmaları
VLAN tabanlı saldırıları anlama ve önlem alma çalışmaları
DAI ile layer 2 önlem alma çalışmaları
DHCP protokolü güvenlik çalışmaları ve yerel ağdaki yaygınlaştıma önlemleri
Cihazlar üzerinde CAM/MAC/TCAM tablolarının anlaşılması ve analizi
LLDP/Telnet/HTTP/SSH protokolleri farklılıkları ve güvenlik önlemleri yaygınlaştırılırken eirşim protokollerinin yapılandırılması
Switch temel erişim güvenlik çalışmaları
IOS üzerinde güvenlik protokollerinin ve erişimin güvenli hale getirilmesi şartları
 
Modül 10 Kampüs Ağlar Üzerinde Ses Trafiği Dizaynı
Kampüs ağlar içerisindeki ses ve görüntü trafiği nedir ?
Kampüs ağlarda ses ve görüntü trafiği ayrıştırması
Multicast protokolü temelleri, multicast protokolü yaygınlaştırılması
Ses trafiği nasıl analiz edilir ? Ses trafiğini yönetmek için bilinmesi gerekenler
Ses ve Veri trafiğinin birlikte çalıştırılması için gerekli önlemlerin alınması ve bilinmesi gerekenler
VoIP tabanlı ekipmanların dizaynı
POE kapasitesi hesaplama ve gerçek hayat senaryoları dizayn
Kampüs alanlarda QoS protokolü kullanımı
QoS protokolü temelleri, QoS protokolü detayları
Ses, Video ve Veri trafiğinin sınıflandırılması
Ses, Video ve Veri trafiğinin birlikte çalışıtırılmasına dair dizayn senaryoları
Bant genişliği kullanımı, bant genişliği kontrolü ve cihazlar üzerindeki tüketim senaryoları
 
Modül 11 Kampüs Ağlar Üzerinde Kablosuz Ağ Tasarımı
 
Kablosuz ağlarında, kablosuz yerel ağlar ile farkları ve kapsamları
Kablosuz ve Kablolu ağlar için gereksinimlerin belirlenmesi
Kablosuz ağların Yönetimi için gerekenler, Erişim noktası cihazı seçimi ve Erişim Cihazı Yönetim cihazları seçim kriterleri
Kablosuz cihazlar ile Ağ cihazlarının güvenli erişim şartları ve dizaynı
Kablosuz cihazlar üzerinden büyük ve orta ölçke ağlarda dizayn çalışmaları
Kablosuz cihazların yapılandırılması
Radyo Frekans, Kablosuz Ağ İsim ve Ağ ismi çalışmaları ve detayları
Radyo Frekans detayları, MIMO/MU/SU tanımları ve detayları
Radyo frekans yaygınlaştırılması ve SSID/BSSI/SNR detaylarının aktarılması
Radyo frekans ve son kullanıcı cihazlarının, radio frekansları üzerinden güvenli erişim detayları
Sorun ve Kablosuz ağ yönetimine dair saha deneyimleri ve uygulamalarla aktarımı
 
Anahtarlama ve Kablosuz Ağ üzerinde 12 Adet LAB Çalışması Gerçekleştrilecektir.
 
Modül 12 Sorun Giderme ve Kablolu-Kablosuz Ağlarda Bakım Çalışmaları
 
IOS üzerinde bakım çalışmaları, firmware/ patch ve release notları hakkında detaylı bilgi ve saha deneyimeleri aktarımı
Temel bakım için kullanılacak araçlar
Ağ izleme modelleri, prosedürleri anlama ve uygulama
Ağ izleme ve performans ölçme araçları ve kriterleri
Hata keşfetme, hata giderme
Felaket anında geri dönme ve gerekli ön bakım çalışmaları
Ağ üzerindeki büyüme durumlarına istinaden ortaya çıkabilecek problemlerin analizini gerçekleştirme
Entegrasyon problemlerinde ortaya çıkabilecek problemler ve ön görüler
Ağ entegrasyon ve sorun giderme dökümantasyon çıkartımı
Donanım ve Yazılım tabanlı sorunların ayrımının yapılması
Donanım tabanlı problemler ve prosedürleri
Yazılım tabanlı problemler ve prosedürler
 
Modül 13 Kampüs Ağları içerisinde Anahtarlama Cihazları Üzerinde Sorun Giderme Çalışmaları
 
Lokal ağlar üzerinde keşif ve cihaz haritası çıkartma çalışmaları
Harita üzerinden cihazlar arası ve cihaz kullanıcı arasındaki fiziksel bağlantı problemlerinin analizi
VLAN Protokolü tabanlı ortaya çıkabilecek protokollerin analizi ve sorun gidermeye yönelik tanılar
STP/MSTP ve türevi protokollerden kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunların analizi ve sorun gidermeye yönelik tanılar
LACP/LLDP protokollerinden kaynaklanabilecek tanı ve sorun giderme çalışmaları
HSRP/GLBP/VRRP yedeklilik protokolleri tabanlı ortaya çıkabilecek sorunların tanı ve giderilmesi çalışmaları
Ağ cihazlarında fiziksel yedeklilik ile birlikte ortaya çıkabilecek sorunlar ve giderme çalışmaları
 
 
Modül 14 Kampüs ve Servis Sağlayıcı Tabanlı Yönlendirici Cihazlar ve Protokollerine Dair Sorun Giderme Çalışmaları
 
Kampüs ve Servis Sağlayıcı katmanı üzerinden iletişim kuran cihazların haritalarının çıkartılması ve gerekli ön keşif çalışmaları için bilinmesi gerekenler
Cihazlar üzerinde firmware ve patch kontrolüne dair bilinmesi gerekenler
Cihazlar üzerinde donanımsal yapılması gereken kontroller ve sorun esnasındaki yaklaşımlar
Yönlendirici protokoller üzerindeki sorun giderme komutları ve çıktılarının açıklanması
OSPF protokolü kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunların tanımı ve giderilmesi prosedürleri
BGP protokolü kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunların tanımı ve giderilmesi prosedürleri
IS-IS protokolü kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunların tanımı ve giderilmesi prosedürleri
EIGRP protokolü kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunların tanımı ve giderilmesi prosedürleri
MPLS protokolü kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunların tanımı ve giderilmesi prosedürleri
NAT protokolü kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunların tanımı ve giderilmesi prosedürleri
DHCP protokolü kaynaklı ortaya çıkabilecek sorunların tanımı ve giderilmesi prosedürleri
 
Yönlendirici protokollerini, yazılım ve donanım tabanlı problemleri kapsayan 8 Adet LAB çalışması gerçekleştirilecektir.