Etkinlik Kodu

IoT-101
Etkinlik Adı

Internet of Things (IoT- 101 Eğitimi)
Etkinlik Süresi

2 Gün 09:30 - 17:30
Etkinlik Tarihi

6 Şubat - 7 Şubat 2018
Etkinlik Yeri

Bostancı

Ön Koşul


Bu Eğitime katılmak için temel seviyede ağ ve iletişim, sunucu, depolama, sunucu ve istemci işletim sistemleri iletişiminin bilinmesi faydalı olacaktır.

Etkinlik Hedefi


Bu Eğitim tamamlandıktan sonra katılımcılara, Nesnelerin interneti temelleri, nesnelerin internetinin kullanım amaçları, kapsamı, faydaları ve amaca yönelik özelleştirme çalışmalarının anlaşılması, yerine getirilmesi hedeflenmektedir.

Etkinlik İçeriği


Modül 1 IoT Giriş (Nesnelerin interneti)
Nesnelerin İnterneti Nedir?
Farklı uygulama alanları için IoT tanımlamaları
IoT uygulamaları kullanım alanları ve özelleştirme
 
Modül 2 IoT Mimarisi
IoT Mimarisi
Stack Mimarisi
Protokol Mimarisi
 
Modül 3 Sensörler
 
Sensör Nedir?
Sensör kullanım alanları, sensör seçimi için önemli kriterler nelerdir.
“Computer Vision” nedir?
 
Modül 4 IoT Dünyası Sınırları – Ağ Geçitleri Konumlandırma
 
IoT Endüstrisinde ki gelişmeler
Mevcut IoT Uygulama tipleri ve pazardaki çözümlere dair örnekler
IoT Platformu İnşaa Edilmesi için temeller
IoT Platformları, Platformlar arası karşılaştırma
 
Modül 5 IoT İletişim Protokolleri
 
IoT İletişim Mimarisi temel ihtiyaçları ve bilinmesi gerekenler
Ağ Mimarisi ve ağ protokolleri tasarımı
Radyo Frekans Temelleri
Wifi/LTE/3G/Bluetooth /PLC Protokolleri temelleri
HTTP/TCP/UDP protokolleri temelleri
MQTT/MQTTS/LoraWAN/6LowPAN protokolleri çalışması
Ipv4 ve Ipv6 protokol karşılaştırması
Sigfox , LoRA, LoRA WAN, NB-IoT, LTE-M protokolleri konumlandırma ve karşılaştırılması
 
Modül 6 Bulut Bilişim
Bulut Bilişim nedir?
Bulut Bilişim faydaları
Bulut Bilişim Sağlayan Firmalar, MS Azure vb.
Bulut Bilişim Servisleri
Bulut Bilişim Servis ve Platformlarının Temel Karşılaştırılması
Bulut Bilişim Web Servisleri, Web Servis tipleri, servis dizaynı
Bulut Tabanlı Veri Depolama
Büyük Veri (Big Data) Tanımı
Büyük veri tipleri, büyük veri analizi, büyük teknolojisini sınıflandıran diller hakkında temeller
Analitik nedir? Analitik Sınıflandırılması, karar verme araçları
 
Modül 7 IoT Güvenlik Toz Bulutu
IoT Güvenlik tanımı
IoT için Zafiyet tanımı
IoT Zafiyet Analizi hakkında temel çıkarım
IoT Güvenliği Domain tanımlama
 
Modül 8 IoT Yaygınlaştırma Senaryoları
Ev Otomasyonu IoT ürünleştirme
Kişisel Sağlık ve Güvenlik IoT Kapsamı
Endüstriyel otomasyon kullanımı
Atık Yönetimi kapsamı
 
Modül 9 IoT Temel Uygulamaları
 
Temel Ardunio donanımı iletişimi ve kullanımı
Temel Elektronik bilgisi, elektronik elemanların tanımlanması
Elektronik/ Yarı iletken malzeme tanımlama ve işlevleri
Elektronik devre elemanı sağlamlık/ölçüm kontrol yöntemleri
Ardunio ile temel elektronik devre dizaynı
Ardunio ile ev otomasyonu vb devre tasarımı temelleri
Ardunio ve elektronik devre tasarımı kod çıktısı alma (3 Adet Uygulama)