Etkinlik Kodu

20412D
Etkinlik Adı

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services
Etkinlik Süresi

5 GÜN 09:30 - 17:30
Etkinlik Tarihi

4 Nisan - 8 Nisan 2016
Etkinlik Yeri

Bostancı

Ön Koşul


Bu eğitime katılmak için temel anlamda Windows server 2008 veya 2012 işletim sistemleri konularında bilgi sahibi olmanız eğitimi daha verimli geçirmenizi sağlayacaktır.

Etkinlik Hedefi


Bu eğitim sonunda katılımcılarımızın DHCP, DNS, IPAM, iSCSI, FSRM, Multiple Domain, Active Directory Certificate Services (AD CS ), AD RMS, AD FS, NLB, failover cluster, Hyper-V, Backup ve disaster senaryoları konularında  bilgi sahibi olabilecektir.

Etkinlik İçeriği


Module 1: Implementing Advanced Network Services

Configuring Advanced DHCP Features

Configuring Advanced DNS Settings

Implementing IPAM

Managing IP Address Spaces with IPAM

Module 2: Implementing Advanced File Services

Configuring iSCSI Storage

Configuring BranchCache

Optimizing Storage Usage

Module 3: Implementing Dynamic Access Control

Overview of DAC

Implementing DAC Components

Implementing DAC for Access Control

Implementing Access Denied Assistance

Implementing and Managing Work Folders

Module 4: Implementing Distributed Active Directory Domain Services Deployments

Overview of Distributed AD DS Deployments

Deploying a Distributed AD DS Environment

Configuring AD DS Trusts

Module 5: Implementing Active Directory Domain Services Sites and Replication

AD DS Replication Overview

Configuring AD DS Sites

Configuring and Monitoring AD DS Replication

Module 6: Implementing AD CS

Using Certificates in a Business Environment

PKI Overview

Deploying CAs

Deploying and Managing Certificate Templates

Implementing Certificate Distribution and Revocation

Managing Certificate Recovery

Module 7: Implementing Active Directory Rights Management Services

AD RMS Overview

Deploying and Managing an AD RMS Infrastructure

Configuring AD RMS Content Protection

Configuring External Access to AD RMS

Module 8: Implementing and Administering AD FS

Overview of AD FS

Deploying AD FS

Implementing AD FS for a Single Organization

Deploying AD FS in a Business-to-Business Federation Scenario

Extending AD FS to External Clients

Module 9: Implementing Network Load Balancing

Overview of NLB

Configuring an NLB Cluster

Planning an NLB Implementation

Module 10: Implementing Failover Clustering

Overview of Failover Clustering

Implementing a Failover Cluster

Configuring Highly Available Applications and Services on a Failover Cluster

Maintaining a Failover Cluster

Implementing a Multi-Site Failover Cluster

Module 11: Implementing Failover Clustering with Hyper-V

Overview of Integrating Hyper-V with Failover Clustering

Implementing Hyper-V Virtual Machines on Failover Clusters

Implementing Hyper-V Virtual Machine Movement

Module 12: Implementing Business Continuity and Disaster Recovery

Data Protection Overview

Implementing Windows Server Backup

Implementing Server and Data Recovery