Etkinlik Kodu

Course 20697-1B
Etkinlik Adı

Installing and Configuring Windows 10 | Course
Etkinlik Süresi

5 Gün 13:16 - 13:16
Etkinlik Tarihi

10 Nisan - 14 Nisan 2017
Etkinlik Yeri

Bostancı

Ön Koşul


Katılımcıların temel anlamda TCP / IP, UDP, DNS, temel ağ bilgisi, Active Directory, sertifika tabanlı güvenlik, Server 2008 veya Server 2012 temel bilgisi, Windows Vista, Windows 7 veya Windows 8 konularını bilmeleri eğitimi daha verimli geçirmesini sağlayacaktır.

Etkinlik Hedefi


Bu eğitim sonunda katılımcılarımızın Windows 10 işletim sistemi ve beraberinde gelen servislerin kurulum, yapılandırma, yönetim ve yaygınlaştırılması konusunda bilgi sahibi olabilecektir.

Etkinlik İçeriği


Module 1: Overview of Windows 10

Introducing Windows 10

Navigating the User Interface

Navigating the Windows 10 User Interface

Configuring Start

Configuring the Desktop

Describe the important new features of Windows 10.

Navigate and customize the Windows 10 interface.

Module 2: Installing Window 10

Installing Windows 10

Upgrading to Windows 10

Upgrading Windows 7 to Windows 10

Migrating User Settings

Upgrading Windows 7 to Windows 10

Migrating User Settings

Module 3: Configuring Your Device

Overview of Tools You Can Use to Configure Windows 10

Common Configuration Options

Managing User Accounts

Using OneDrive

Using the Settings App

Using Control Panel

Using Windows PowerShell

Using GPOs

Connecting a Microsoft Account

Synchronizing Settings between Devices

Describe the use of various tools that they can use to configure Windows 10.

Explain common configuration options.

Manage user accounts.

Use OneDrive with Windows 10.

Module 4: Configuring Network Connectivity

Configuring IP Network Connectivity

Implementing Name Resolution

Implementing Wireless Network Connectivity

Overview of Remote Access

Verify and Test IPv4 Settings

Configuring Automatic IPv4 Settings

Configuring and Testing Name Resolution

Describe how to configure IP network connectivity.

Implement name resolution.

Implement wireless network connectivity.

Describe options for remote access in Windows 10.

Module 5: Managing Storage

Overview of Storage Options

Managing Disks, Partitions, and Volumes

Maintaining Disks and Volumes

Managing Storage Spaces

Adding a Disk

Creating a Simple Volume

Compressing a Folder

Enabling Disk Quotas

Creating a Storage Space

Explain the different storage options in Windows 10.

Manage disks, partitions, and volumes.

Maintain disks, partitions, and volumes.

Manage Storage Spaces.

Module 6: Managing Files and Printers

Overview of File Systems

Configuring and Managing File Access

Configuring and Managing Shared Folders

Work Folders

Managing Printers

Creating, Managing, and Sharing a Folder

Using Conditions to Control Access and Effective Permissions

Configuring Work Folders

Managing and Using a Printer

Describe and create file systems that are Windows 10 supports.

Configure file permissions.

Explain how permission inheritance works.

Implement conditions to limit access to files and folders.

Configure and manage shares.

Create and use Work Folders.

Configure and manage printers.

Module 7: Managing Apps in Windows 10

Overview of Providing Apps to Users

The Windows Store

Web Browsers

Sideloading an App

Signing In with a Microsoft Account

Installing and Updating Windows Store Apps

Configuring and Using Microsoft Edge

Configuring and Using Internet Explorer

Describe the Windows 10 options for app deployment.

Install and manage Windows Store apps.

Configure Windows 10 web browsers.

Module 8: Managing Data Security

Overview of Data-Related Security Threats

Securing Data with EFS

Implementing and Managing BitLocker

Using EFS

Using Bitlocker

Understand data-related security threats.

Secure data with Encrypting File System (EFS).

Implement and manage BitLocker Drive Encryption.

Module 9: Managing Device Security

Using Security Settings to Mitigate Threats

Configuring UAC

Configuring Application Restrictions

Creating Security Policies

Testing Security Policies

Configuring UAC Prompts

Use security settings to mitigate threats.

Configure UAC.

Configuring Application Restrictions.

Module 10: Managing Network Security

Overview of Network-Related Security Threats

Windows Firewall

Connection Security Rules

Windows Defender

Creating and Testing Inbound Rules

Creating and Testing Outbound Rules

Creating and Testing Connection Security Rules

Configuring Windows Defender

Describe network-related security threats.

Manage Windows Firewall.

Configure IPsec connection security rules.

Manage Windows Defender.

Module 11: Troubleshooting and Recovery

Managing Devices and Drivers

Recovering Files

Recovering Devices

Managing Device Drivers

Using File History to Recover Files

Using Previous Versions to Recover Files

Recovering a Device with a Restore Point

Using the Advanced Start-up Options to Recover a Device

Describe and manage device drivers.

Configure file recover and revert to previous versions of files.

Describe and use device recovery features in Windows 10.

Module 12: Maintaining Windows 10

Updating Windows

Monitoring Windows 10

Optimizing Performance

Configuring Updates for a Single Device

Configuring Updates with GPOs

Configuring Updates with GPOs

Monitoring Reliability and Performance

Explain how to keep Windows 10 up to date.

Monitor Windows 10.

Optimize performance of Windows 10.