Etkinlik Kodu

FT-030A
Etkinlik Adı

Managing App and Desktop Solutions with Citrix XenApp and XenDesktop 7.6
Etkinlik Süresi

2 GÜN 09:30 - 17:30
Etkinlik Tarihi

2 Nisan - 3 Nisan 2016
Etkinlik Yeri

Bostancı

Ön Koşul


Bu eğitimin verimli geçmesi için temel düzeyde Sanallaştırma hakkında bilgi sahibi olmanız faydalı olacaktır.

Etkinlik Hedefi


Eğitim sonrasında, Windows Server 2012 R2 ortamında, Citrix XenApp ve XenDesktop 7.6 çözümleri ile Masaüstü ve uygulama sanallaştırma Yönetimini uçtan uca yapabilir duruma geleceksiniz.

 

Bu eğitim esnasında katılımcılar monitör, destek, yönetim ve sorun giderme (yeni uygulamalar, yeni kullanıcılar, yeni masaüstü ve yeni politikalar ekleyerek) sanallaştırma ortamındaki hızlı değişikliklere uyum içinde büyüyen XenDesktop & XenApp 7.6 çözümlerini yapılandırma imkânı bulacaklar.

Etkinlik İçeriği


Modül 1: XenApp & XenDesktop Mimarisi, Bileşenleri ve haberleşme altyapısına giriş

Modül 2: Lisans Yönetimi ve Yönetici Delegasyon işlemleri

Modül 3: Sanallaştırma altyapısı (Hypervisor) Yönetimi ve Monitör edilmesi

Modül 4: Sanal Masaüstü ve Uygulama Yönetimi, (Machine Catalog ve Delivery Group oluşturulması)

Modül 5: StoreFront Yönetimi

Modül 6: Grup ilkeleri ve Profil Yönetimi

Modül 7: Citrix Director ile Kullanıcı oturumları, Site yapısı, Son Kullanıcı Yönetimi ve Monitör edilmesi

Modül 8: Printer Yönetimi

Modül 9: Provisioning Services (PVS) Yönetimi

 

 

 

 

 

 

Detaylı Etkinlik İçeriği

 

Module 1: Understanding the Architecture, components and communication of a XenApp and XenDesktop Solution
 

·          XenApp &   XenDesktop  Architecture  Overview

·          User Layer

o     Citrix Receiver

·          Access Layer

o     Citrix StoreFront

·          Control Layer

o     Delivery Controller

o     Machine Creation Services

o     Citrix Provisioning Services

o     Hypervisor

o     Virtual Delivery Agent

·          Resource Layer

o     Applications

o     Operating System Image

o     Citrix Profile Management

o     Policies

o     Personal vDisk

·          Management Layer

o     Citrix  Studio

o     Citrix Director

·          XenApp and  XenDesktop Sites

·          Ports

·          New Features

 

 

Module 2: Managing  Licenses and  Delegating Administration
 

·          Managing Licenses in Studio

o     Types of Licenses

o     Downloading, Allocating, and Importing a License File

§   To Download, Allocate, and Import a License File

o     Adding a License Administrator

§   To Add a License Administrator

·          Managing  Delegated Administration

o     Administrators

o     Roles

o     Scopes

§   To Add an Administrator

§   To Create a Custom Scope Using Studio

§   To Edit a Custom Scope

§   To Create a Custom Role

§   To Edit a Custom Role

§   To Edit an Administrator's Permissions

o     Running a Delegated Administration Report

§   To Run a Delegated Administration Report

·          Monitoring Configuration Logs

§   To Display Configuration Log Content

§   To Generate Configuration Log Reports

§   To Change the Configuration Log Settings

·          Troubleshooting: Managing Licenses and Delegated Administration

 

 

 

Module 3: Managing  and  Monitoring the  Hypervisor infrastructure
 

·          Architecture Overview

·          Creating a Virtual Machine from an ISO

o     Creating a Virtual Machine

§   To Create a Virtual Machine From an ISO

§   To Install a Windows OS onto a Virtual Machine

o     Installing XenServer Tools

§   To Install XenServer Tools on a Virtual Machine

o     Generalizing the Virtual Machine

§   To Generalize the Virtual Machine

o     Creating a Template

§   To Create a Template from a Virtual Machine

·          Managing Virtual Machines within a Hypervisor

o     Creating a Virtual Machine

§   To Create a Virtual Machine Using XenCenter

o     Taking a Snapshot

§   To Take a Snapshot in XenCenter

o     Restoring a Virtual Machine From Sysprep

§   To Restore a Virtual Machine from Sysprep

o     Copying a Virtual Machine

§   To Copy a Virtual Machine Using XenCenter

o     Reverting to a Snapshot

§   To Revert to a Snapshot in XenCenter

·          Adjusting Virtual Machine or Template Resources

o     Adding Storage to a Virtual Machine or Template

§   To Add Storage to a Virtual Machine or Template in XenCenter

o     Adjusting the Storage Allocated to a Virtual Machine

§   To Adjust the Storage Allocated to a Virtual Machine in XenCenter

o     Adjusting the Memory Allocated to a Virtual Machine or Template

§   To Adjust Virtual Machine or Template Memory Allocations in XenCenter

o     Adjusting vCPUs Allocated to a Virtual Machine or Template

§   To adjust the vCPUs allocated to a Virtual Machine or Template in XenCenter

§   To Remove a Virtual NIC in XenCenter

o     Managing a Virtual NIC

§   To Remove a Virtual NIC in XenCenter

§   To Add a Virtual NIC in XenCenter

§   To Adjust a Virtual NIC in XenCenter

§   To Activate or Deactivate a Virtual NIC in XenCenter

·          Troubleshooting: Managing  and  Monitoring  Hypervisors

 

 

Module  4:  Managing Desktops and Applications (Machine catalogs and Delivery Groups)
 

·          Architecture Overview

·          Connecting to Resources

·          Managing Machine Catalogs

·          To Create New Resource Settings

·          Using Machine Creation Services

·          Creating a Machine Catalog for Server Desktops and Hosted Applications

o     Installing the Virtual Delivery Agent

§   To Install and Configure the VDA on a Server OS

§   To Install and Configure the VDA on a Desktop OS

o     Creating a Machine Catalog for Windows Server

§   Using a Virtual IP Address

§   To Create a Server OS Machine Catalog

o     Creating a Machine Catalog for Windows Desktop

§   To Create a Desktop OS Machine Catalog

·          Managing Delivery Groups

§   To Create a Delivery Group for Application Delivery

§   To Create a Delivery Group for Anonymous User Access

§   To Create a Delivery Group for User Desktops

o     Organizing Applications in Folders

§   To Organize Applications in Folders

o     Securing Connections

·          Managing Resources

§   To Add Machines to a Machine Catalog

§   To Perform an Update to the Master Image Virtual Machine

§   To Update the Desktops in a Machine Catalog

o     Managing Active Directory Accounts

§   To Manage Active Directory Accounts

o     Managing Power for Machines in a Desktop OS Delivery Group

§   To Manage Power for Machines in a Desktop OS Delivery Group

§   To Reallocate Machines in a Delivery Group

§   To Shut Down and Restart Desktops

o     Enabling and Disabling Maintenance Mode

§   To Enable and Disable Maintenance Mode

o     Removing Desktops from Delivery Groups

§   To Remove Desktops from Delivery Groups

o     Deleting a Delivery Group

§   To Delete a Delivery Group

o     Deleting Machines from a Machine Catalog

§   To Delete Machines from a Machine Catalog

§   To Delete a Machine Catalog

·          Troubleshooting: Managing Desktops and Applications

 

 

Module  5: Managing StoreFront
 

·          StoreFront Architectural Overview

o     StoreFront Components

o     StoreFront Communication

·          StoreFront Management  Console

·          Creating a New Store

o     To Create and Add a New Store

·          Creating Anonymous User Stores

o     To Create a Store for Anonymous User Access

·          Hiding a Store

o     To Hide a Store

·          Managing Authentication

o     Configuring Authentication

§   To Configure Authentication  Methods

·          Enabling End Users to Change Their Passwords

o     To Enable End Users to Change Expired Passwords

·          Managing Delivery Controllers

o     Adding Delivery Controllers

§   To Add Delivery Controllers

§   To Remove Delivery Controllers

·          Removing a Store

o     To Remove a Store

·          Troubleshooting:   Managing StoreFront

 

 

 

Module  6: Managing  Policies  and Profiles
 

·          Policy Precedence (Studio vs. Group Policy Objects)

·          Creating Policies Using Studio

o     Unfiltered Policy

o     Using a Policy Template in Studio

§   To Create a Policy from a Template

§   To Create a Policy Using Studio

o     Applying a Policy Using Studio

§   To Apply a Policy

o     Editing a Policy Using Studio

§   To Edit a Policy

o     Prioritizing Policies Using Studio

§   To Prioritize a Policy

§   To Create a Computer Template in Studio

o     Exporting a Policy Template Using Studio

§   To Export a Policy Template

 

 

 

Module 7: Managing and Monitoring Sessions, Sites, and End Users with Director
 

·          Director Overview

o     To Monitor an End-User Session

o     To Access Director

·          Monitoring within the Director Dashboard

o     Monitoring Infrastructure

§   To Monitor the Infrastructure

o     Monitoring Connected Sessions

§   To Monitor Connected Sessions

o     Monitoring Logon Duration  Averages

§   To Monitor Logon Duration Averages

o     Monitoring Machine and End-User Connection Failures

§   To Monitor End-User Connection Failures

·          Monitoring and Managing End-User Sessions

o     Viewing End-User Sessions

§   To View End-User Sessions

o     Searching for an End User

§   To Search for an End User

o     Monitoring End-User Applications

§   To Monitor End-User Applications

o     Monitoring End-User Machine  Processes

§   To Monitor End-User Machine Processes

o     Managing an End User's Machine Power Status

§   To Manage an End User's Machine Power Status

o     Enabling or Disabling Maintenance Mode

§   To Enable or Disable Maintenance Mode

o     Resetting an End-User Profile

§   To Reset an End-User Profile

o     Monitoring HDX Channels

§   To Monitor HDX Channels

o     Sending a Message to an End User

§   To Send a Message to an End User

o     Shadowing an End-User Session

§   To Shadow an End-User Session

o     Disconnecting an End-User  Session

§   To Disconnect an End-User Session

o     Logging an End User Off

§   To Log an End User Off

o     Monitoring Historical Trends

§   To Monitor Historical Trends

·          Troubleshooting: Managing Sites, Sessions, and End Users with Director

 

 

 

Module  8: Managing Printing
 

·          Print Management Process

·          Default Printing Behavior

·          Configuring Client Printing

o     Modifying Client Printer  Auto-Creation

§   To Modify Client Printer Auto-Creation Behavior

o     Discussion Question

o     Adding Session Printers

§   To Add Session Printers

·          Managing Printer Drivers

o     Automatic Installation of In-Box Printer Drivers

§   To Configure the Automatic Installation of Printer Drivers

o     Configuring Printer Driver Mapping and Compatibility

§   To Configure Printer Driver Mapping and Compatibility

o     Universal Printer Driver

o     Controlling Universal Printing  Behavior

·          Optimizing Printing Performance

o     To Configure Printing Optimization

·          Setting Up and Managing the Universal Print Server

o     To Set Up and Manage the Universal Print Server

·          Troubleshooting:   Managing Printing

 

 

Module 9: Managing  Provisioning Services
 

·          Citrix Provisioning Services

·          Machine Creation Services or Provisioning Services

·          Provisioning Services Overview and  Architecture

·          Navigating the Provisioning Services Console

o     To Navigate the Provisioning Services Console

·          To Create a Provisioning Services Master Virtual Machine

·          To Install the Virtual Delivery Agent (VDA)

·          Creating the vDisk

·          To Convert the Hard Drive of the Master Target Device to a vDisk

·          Setting the vDisk Mode

o     To set the vDisk Mode

·          Creating the Machine Catalog

o     To Create a Diskless Target Device Template

o     To Create the Machine Catalog

·          To Assign a Machine Catalog to a Delivery Group

·          Discussion Question

·          To Update a vDisk

·          Promoting Updated Versions

o     To Promote Updated vDisk Versions

·          VHD Chain of Differencing Disks

·          Merging VHD Differencing Disks

o     To Merge VHD Differencing Disks

·          Troubleshooting:   Provisioning Services